MOUDROSTI SLAVNÝCH

v078.gif(8 kb)
O životě
Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.
Seneca

Nikomu nebyl život dán do vlastnictví, všem byl dán jen do užívání.
Lucresio Caro

Život je příliš krátký na to, abychom si mohli dovolit ho bezvýznamným.
Benjamin Disraeli

Není zlých pravd, jsou jen zlé skutečnosti.
Josef Čapek

Hodnota života se neměří jeho délkou, ale hloubkou.
Gustav Frensen

Není důležité, co s námi život udělá, ale co my uděláme s životem.
Gernard Uhlenbuck

Dnes je první den zbytku tvého života.
Anne W. Schaefová

život je krásný a je nevděkem nevážiti si toho daru nevyzkoumatelné lásky a moudrosti.
Julius Zeyer

nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny …
Karel Čapek

Ať si komplikuješ život sebevíc, on se sám zase zjednoduší.
Gertrude Steinová


Back_fial.JPG(1 kb)