MOUDROSTI SLAVNÝCH

kniha.gif(14 kb)
O lásce
Milovat znamená být světlem a teplem pro toho druhého.
Agid Broeckhovenová

Láska je zázrak, který se může udát kdykoliv.
Friedrich Dürrenmatt

Milovat znamená přát bližnímu to, co považujeme za dobré z lásky k němu, a nikoli k sobě.
Aristotelés

Láska je jako sám život : není to pohodlný a klidný stav, ale velké a úžasné dobrodružství.
André Fayol

Stejnou měrou, jakou v tobě roste láska, roste také tvá krása, protože láska je krásou duše.
Sv. Augustin

Bez lásky nelze žít, bez bolesti nelze milovat.
Nino Salvaneschi

Láska znamená cítit za někoho odpovědnost.
Martin Buber

Nikdo z nás nikdy nemiloval dostatečně, ani nevydal všechnu lásku, které je schopen.
Henry Miller

Abys měl všechno, musíš dát všechno. Sebeláska tě poškozuje víc než cokoliv jiného na světě.
Čtyři knihy o následování Krista

Opravdová láska moc nemluví, ale jedná.
Hermann Bezzel


Back_fial.JPG(1 kb)